Bilety: wstęp wolny

Rezerwacją miejsc na bilety@jazzfilary.pl

________________________________________________________________

Magdalena Szpunar, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 170 publikacji naukowych, prowadzi stronę domową magdalenaszpunar.com W wolnym czasie pisze wiersze. Laureatka kilku konkursów poetyckich.

Magdalena Szpunar jest również laureatką kilku konkursów poetyckich. Dowodzi, że poezja może stać się uniwersalnym narzędziem opisu świata w całej jego złożoności, od piękna do brzydoty, od dobra po zło. Poetka nie waha się „krzyczeć wierszem”, by obudzić nasze uśpione sumienia i sprowokować do uważnego patrzenia na otaczającą rzeczywistość.